Letenye

Letenye Város Önkormányzata

A település összesített lakosságszáma

4041 fő (2016.12.31-én a lakónépesség)

Földrajzi elhelyezkedés

Letenye Magyarország délnyugati részén, Zala megyében, Nagykanizsától 22 km-re, a 7-es számú főút mellett fekszik. Közúti határátkelőhely Horvátország felé.

Oktatási intézmények

 • Letenyei Hóvirág Óvoda
 • Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
 • Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola

Szociális intézmények, szolgáltatások

 • Kolping Otthon Letenye
 • Kolping Alapszolgáltatási Központ
 • Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ

Egészségügyi intézmények, szolgáltatások

 • Mentők
 • Egészségház
 • Védőnői szolgálat, tanácsadás

Művelődési intézmények

 • Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Közigazgatási intézmények

 • Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
 • Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatala
 • Kormányablak
 • Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztály
 • Lenti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
 • Falugazdász Iroda

A projektben vállalt feladatok

Letenye Város Önkormányzatának a projektben 49 190 700 Ft támogatás biztosított.

A célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése (ezek a településen megvalósuló szabadidős és fejlesztő tevékenységekhez; a fenntartható fejlődésre és a megfelelő pénzügyi magatartásra nevelő, hétvégi és szünidei tematikus programokhoz; illetve a digitális kompetenciák növeléséhez szükséges kisértékű eszközök).

A célcsoport számára nappali táborok tartása (zenei, néptánc és ökológiai témákban), 5 napos turnusokban, letenyei helyszínen. 3 éven keresztül 6-6 tábor, összesen 18 tábor.

7 fő humán közszolgáltatásban dolgozó munkatárs szakmai képzése, kompetencia-fejlesztése.

Tehetség Ösztöndíjprogram elindítása. A programterületről kiválasztott tehetséges gyermekek/fiatalok támogatása 40 hónapon keresztül.

Hétvégi és szünidei tematikus programok megvalósítása a szülők bevonásával, melyek célja és témája a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az öko-tudatosság fejlesztése. A helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése. Évente egy rendezvény, rendezvénysorozat.

Tanulói ismeretek fejlesztése az egészségtudatosság témakörében (orvosi körzetenként összesen négy alkalommal).

Iskolán kívüli nyelvoktatás hátrányos helyzetű tanulók részére (angol vagy német nyelv).

Életpálya építés, pályaorientációs foglalkozás, továbbtanulásra történő ösztönzés az általános iskola felső tagozatosai számára (évente egy alkalommal, összesen négyszer).

Humán szakmai napok és workshopok megtartása a helyi/területi humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek közti információcsere, koordináció erősítése érdekében (évente egy alkalommal, összesen négyszer).

Érzékenyítő tréning szervezése a humán közszolgáltatásban dolgozók számára a hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás tudatosságának növelése és a szemléletformálás érdekében (összesen két csoportban 20 fő részvételével).