Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás

Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás

Bemutatkozás

A térség - amely a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás 11 települését foglalja magába - Zala megye délnyugati részén, a Mura és a Zala folyó övezte szelíd, lankás dombvidéken terül el.

Az érintett falvak többnyire hátrányos helyzetűek: számottevő iparuk nincs, mezőgazdaságuk átalakult, a hagyományosan ingázó, korábban az iparban (leginkább Nagykanizsán) dolgozók jelentős része munkanélkülivé vált.

Ugyanakkor jelentős hagyományai voltak (részben még vannak is a települések többségében) a korábban kisegítő jellegű mezőgazdasági, kertészeti vállalkozásoknak, pl. a bogyós növények termesztésének.

A bemutatott helyzetre válaszul vált kívánatossá a kistérségi összefogás, így 1993-ban megalakult a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás.

A társulás alapvető célkitűzése a térségi együttműködés kereteinek bővítése, a közös fejlesztési célokat szolgáló tanulmányok elkészítése, rendezvények, programok, projektek együttes szervezése és lebonyolítása.

A társulás települései

A Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulást 11 szomszédos dél-zalai község alkotja.

 • Eszteregnye (Nagykanizsai járás)
 • Fityeház (Nagykanizsai járás)
 • Molnári (mntti járás)
 • Murakeresztúr (Nagykanizsai járás)
 • Petrivente (mntti járás)
 • Rigyác (Nagykanizsai járás)
 • Semjénháza (mntti járás)
 • Szepetnek (Nagykanizsai járás)
 • Tótszentmárton (mntti járás)
 • Tótszerdahely (mntti járás)
 • Valkonya (mntti járás)

A társulás településeinek összesített lakosságszáma

2017. január 1-jén a lakosságszám összesen 8690 fő

Oktatási intézmények

 • Királyi Pál Általános Iskola, Szepetnek
 • Zrínyi Miklós Általános Iskola, Murakeresztúr
 • Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola
 • Fityeházi Óvoda
 • Murakeresztúri Óvoda
 • Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha
 • Tótszentmártoni Napköziotthonos Óvoda
 • Molnári Községi Horvát Nemzetiségi Óvoda
 • Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ Szepetnek
 • Eszteregnyei Kerekvár Óvoda

Szociális intézmények, szolgáltatások

 • Kolping Otthon Szepetnek
 • Semjénházai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Tótszerdahelyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Murakeresztúri Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Becsehelyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Művelődési intézmények

 • Murakeresztúr - Murakeresztúri Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
 • Murakeresztúri Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Fityeház - Művelődési Otthon – Fityeház Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Tótszerdahely – Kultúrház – Tótszerdahely Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Tótszentmárton - Faluház – Tótszentmárton Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Petrivente – Kultúrház – Petrivente Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Molnári – Molnári Könyvtári Információs és Közösségi Hely és IKSZT
 • Semjénháza – Semjénháza Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Valkonya - Kultúrház – Valkonya Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Eszteregnye – Kultúrház - Eszteregnye Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Rigyác – Kultúrház - Rigyác Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Szepetnek - Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ, Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Közigazgatási intézmények

 • Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal
 • Eszteregnye Polgármesteri Hivatal
 • Rigyác Polgármesteri Hivatal
 • Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
 • Fityeház Polgármesteri Hivatal
 • Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Tótszentmárton Polgármesteri Hivatal
 • Valkonya Polgármesteri Hivatal
 • Semjénházai Közös Önkormányzati Hivatal
 • Molnári Polgármesteri Hivatal
 • Petrivente Polgármesteri Hivatal

A projektben vállalt feladatok

A Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás számára a projekt 69 366 000 Ft támogatást biztosít.

2 fő önkormányzati szociális munkatárs komplex képzése: problémamegoldás, kommunikáció, időgazdálkodás, menedzsment témában.

3 fő védőnő továbbképzése.

7 fő humán közszolgáltatásban dolgozó munkatárs szakmai kompetencia-fejlesztése, képzése.

18 fő humán közszolgáltatásban dolgozó közművelődési munkatárs képzése - Kulturális rendezvényszervező, OKJ 51 345 01.

Tanulói ismeretek fejlesztése az egészségtudatosság témakörében (orvosi körzetenként 4 alkalommal) – Tótszerdahelyen, Murakeresztúron, Molnáriban.

Életpálya építés, pályaorientációs foglalkozás, továbbtanulásra történő ösztönzés az általános iskola felső tagozatosai számára (iskolánként évente 1 alkalommal, összesen 4 alkalommal – Murakeresztúron és Tótszerdahelyen).

Egyéni fejlesztéshez kapcsolódó tematikus (mozgásos játékok, zeneovi, logopédia, egészségügyi) foglalkozások szervezése a projektterület öt óvodájában. Óvónőnként havi egy-két foglalkozás, évi 10 hónapon át.

A célcsoport számára nappali táborok megtartása zenei, néptánc, illetve ökológiai témában. 5 napos turnusokban 3 éven keresztül 3 tábor Murakeresztúron (összesen 9 tábor). Tótszentmártonban 3 éven keresztül 2 tábor (horvát nyelvi), összesen 6 tábor.

Hétvégi és szünidei tematikus programok megvalósítása a szülők bevonásával. Ezek célja és témája a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az öko-tudatosság fejlesztése. A helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése. Évente egy program, programsorozat.

A településeken megvalósuló szabadidős tevékenységekhez (fejlesztő programokhoz, fenntartható fejlődésre, a megfelelő pénzügyi magatartásra nevelő, hétvégi és szünidei tematikus programokhoz), illetve a digitális kompetenciák fejlesztéséhez szükséges kisértékű eszközök beszerzése.