Bázakerettye

Bázakerettye Község Önkormányzata

A település összesített lakosságszáma

769 fő (2018. január 1-jén a lakónépesség)

Földrajzi elhelyezkedés

Dél-Zalában a göcseji dombok között az úgynevezett Hidegvölgyben – Nagykanizsától északnyugatra – található Bázakerettye, a magyar olajipar első jelentős települése.

Oktatási intézmények

 • Bázakerettyei Óvoda
 • Becsehelyi Általános Iskola Bázakerettyei Tagintézménye

Szociális intézmények, szolgáltatások

 • Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Aranyág Otthona és Ciklámen Lakóotthona
 • Bázakerettyei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Egészségügyi intézmények, szolgáltatások

 • Háziorvos. Minden nap van orvosi rendelés.
 • Sürgősségi orvosi ügyelet
 • Heti két alkalommal van fogorvosi rendelés.
 • Védőnői szolgálat, tanácsadás

Művelődési intézmények

 • Déryné Művelődési Ház és Könyvtár, Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Közigazgatási intézmények

 • Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal
 • Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltsége

A projektben vállalt feladatok

Bázakerettye Község Önkormányzatának a projektben 170 M Ft támogatás biztosított.

Bázakerettye vezető konzorciumi partnerként a projekt teljes szakmai megvalósításáért felelős, ezért a projektidőszakban projektmenedzsert, pénzügyi vezetőt, szakmai vezetőt és szakmai koordinátorokat foglalkoztat teljes, illetve részmunkaidőben.

A célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése (ezek a településen megvalósuló szabadidős és fejlesztő tevékenységekhez; a fenntartható fejlődésre és a megfelelő pénzügyi magatartásra nevelő, hétvégi és szünidei tematikus programokhoz; illetve a digitális kompetenciák növeléséhez szükséges kisértékű eszközök).

A célcsoport számára nappali táborok tartása (zenei, néptánc és ökológiai témákban), 5 napos turnusokban, bázakerettyei helyszínen. 3 éven keresztül 3-3 tábor, összesen 9 tábor.

Hétvégi és szünidei tematikus programok megvalósítása a szülők bevonásával, melyek célja és témája a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az öko-tudatosság fejlesztése. A helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése. Évente egy rendezvény, rendezvénysorozat.

Tanulói ismeretek fejlesztése az egészségtudatosság témakörében (orvosi körzetenként összesen négy alkalommal).

Életpálya építés, pályaorientációs foglalkozás, továbbtanulásra történő ösztönzés az általános iskola felső tagozatosai számára (évente egy alkalommal, összesen négyszer).

A projekt során megvalósuló programokhoz, foglalkozásokhoz, rendezvényekhez köthető marketingkommunikációs tevékenység, eseménymarketing megvalósítása.

Szakértői feladatok megrendelése (a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi és végzettségi szintjének felmérése, adatbázis létrehozása; a helyi/területi humán közszolgáltatásokban a szakember/szaktudás kapacitások felmérésében beazonosított szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését célzó programok kidolgozása; a célcsoportok elérési módszereinek felmérése, toborzási terv készítése; a hátrányos helyzetű 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérése, összesítése, intézkedési terv kialakítása).