Tófej

Tófej Község Önkormányzata

A település összesített lakosságszáma

2019.01.07-i adatok alapján Tófejen lakóhellyel rendelkezik 690 fő.

Földrajzi elhelyezkedés

Tófej a közép-zalai dombvidékén fekszik, a Zalaegerszeg-Rédics vasútvonal mentén, 22 km-re a megyeszékhelytől.

Oktatási intézmények

  • Tófeji Kincskereső Általános Iskola
  • Tófeji „Mesesziget” Óvoda

Szociális intézmények, szolgáltatások

A kötelezően biztosítandó szociális feladatokat részben az önkormányzat saját maga (étkeztetés), részben társulás tagjaként nyújtja (házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgáltatás).

Egészségügyi intézmények, szolgáltatások

  • Gyógyszertári ellátás heti három alkalommal összesen 3,5 órás időtartamban érhető el.
  • Háziorvosi ellátás hetente háromszor 2-2 órában érhető el.
  • A fogorvosi ellátás Bakon történik.

Művelődési intézmények

  • Közösségi Ház Tófej
  • Könyvtár

Közigazgatási intézmények

Baki Közös Önkormányzati Hivatal Tófeji Kirendeltsége

A projektben vállalt feladatok

Tófej Község Önkormányzatának a projektben 13 216 000 Ft támogatás biztosított.

A célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése (ezek a településen megvalósuló szabadidős és fejlesztő tevékenységekhez; a fenntartható fejlődésre és a megfelelő pénzügyi magatartásra nevelő hétvégi és szünidei tematikus programokhoz, illetve a digitális kompetenciák növeléséhez szükséges kisértékű eszközök).

Életpálya építés - pályaorientációs foglalkozás, tovább-tanulásra történő ösztönzés az általános iskola felső tagozatosai számára (évente 1 alkalommal, összesen négyszer).

Tanulói ismeretek fejlesztése az egészségtudatosság témakörében (orvosi körzetenként évente egy alkalommal, összesen négyszer).

Iskolán kívüli nyelvoktatás hátrányos helyzetű tanulók részére.

Az óvodában egyéni fejlesztéshez kapcsolódó tematikus (mozgásos játékok, zeneovi, logopédia, egészségügyi) foglalkozások megtartása, havi egy alkalommal, évente 10 hónapon keresztül.

Hétvégi és szünidei tematikus programok megvalósítása a szülők bevonásával, melyek célja és témája a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az öko-tudatosság fejlesztése; továbbá helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése. Évente egy rendezvény, rendezvénysorozat.

1 fő védőnő továbbképzése.