Pályázati adatlap

Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében

Pályázó neve

BÁZAKERETTYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati kiírás megnevezése

EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek.

Megítélt összeg

499 999 995 Ft.

Támogatás mértéke

100%

Projekt összefoglalása

A projekt legfőbb célja a Mura Program nyugati területén lévő 34 település 20258 lakosa számára a területi különbségekből adódó hátrányok minimalizálása érdekében a humán közszolgáltatások fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A projekt eredményeként megújul a közszolgáltatásban dolgozók képzettsége, személyisége, fejlődik empatikus és kommunikációs készsége, tudásszintje naprakésszé válik. A szolgáltatások területén az aprófalvakban élő lakosság számára javul az ellátás elérhetősége, a térségi hátrányok csökkennek. A gyermekkorosztályok életkezdési lehetőségei, kilátásai a képzési és a foglalkoztatási programok által javulnak, készségei fejlődnek, és a projekt kapcsán olyan lehetőségekhez jutnak, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa. A megvalósulás során a szolgáltatók képességei minőségváltozáson mennek át, a tevékenységüket igénybe vevők és a hozzájuk tartozó családtagok ebből pozitív módon részesülnek. Különösen a hátrányos helyzetű családokból származó tanulók képzési, készségfejlesztési, nyelvtanulási és továbbtanulási lehetőségeit segíti a program négy éven át. A projekt során képzési lehetőséget biztosítunk az egészségügyi alapellátásban, a védőnői szolgálatban, a családsegítésben, az óvodai ellátásban, a közművelődésben foglalkoztatottak tudásszintjének emelésére. A Mura Program nyugati térségében, különösen az 500 fő alatti településeken a képzési helyhez való eljutáshoz a helyközi közlekedést biztosítjuk. A konzorciumot vezető partner esetében minimális épületjavítással olyan közösségi tér alakul ki, ahol a hátrányos helyzetű GYES-ről visszatérni szándékozó anyák részére közösségi és munkakultúra-fejlesztő programokat tudunk megvalósítani. Az iskolán kívüli készségfejlesztési lehetőségekkel a legkisebb településen élő gyermekekhez a lakóhelyükre is eljutunk, hiszen a térségben működő iskolák átlagban 3-6 település gyermekeit látják el, így viszont a lakóhelyükön kapott szabadidős programokkal a szülők is bevonásra kerülnek. Az óvodás korú szülők számára évente két alkalommal mentorálási programokat szervezünk, és a szünidő hasznos eltöltéséhez négy éven át zenei, néptáncképző és öko-tudatosságra nevelő nappali táborokat szervezünk. A nemzetiségiek lakta települések tanulói számára ugyancsak nyári nappali horvát nyelvi táborok valósulnak meg. A táborok biztonságos elérhetőségéhez közösségi közlekedést biztosít a projekt.