Mura Zölde - kedvenc kirándulóhelyem itthon, rajzpályázat

”Mura Zölde - kedvenc kirándulóhelyem itthon” rajzpályázat

Pályázat szervezője

Bázakerettye Község Önkormányzata (8887 Bázakerettye, Fő út 4., adószám: 15432010220, képviseli: Csatlós Csilla polgármester), mint Szervező (a továbbiakban: „Szervező” „Adatkezelő”) a "Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében" című EFOP-3.9.2-16-2017-00050 kódszámú projekthez (továbbiakban: „Projekt”) kapcsolódóan ”Mura Zölde - kedvenc kirándulóhelyem itthon” témában rajzpályázatot (továbbiakban: „Pályázat”) hirdet az alábbi feltételekkel:

A pályázat címe és témája

„Mura Zölde – kedvenc kirándulóhelyem itthon”

A Pályázat célja, hogy a gyerekek rajzokon keresztül megmutathassák, melyik a kedvenc kirándulóhelyük otthonuk közelében, mit mutatnának meg a környező települések látnivalóiból, természeti értékeiből vendégségbe érkező családtagjaiknak, barátainknak.

Pályázati feltételek

A pályázó gyermek életkora:
A Pályázaton 3-14 év közötti óvodások és diákok (továbbiakban: „Pályázó”), indulhatnak három, az életkoruknak megfelelő kategóriában.

Nevezési kategóriák:
I. kategória: óvodás
II. kategória: 1-4. osztályos diák
III. kategória: 5-8. osztályos diák

A Pályázók lakhelye vagy oktatási intézményének székhelye:
Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Borsfa, Bucsuta, Csörnyeföld, Fityeház, Kerkaszentkirály, Kiscsehi, Kistolmács, Lasztonya, Letenye, Lispeszentadorján, Maróc, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye, Oltárc, Petrivente, Pusztamagyaród, Pusztaszentlászló, Semjénháza, Szécsisziget, Szentliszló, Szentmargitfalva, Tófej, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Valkonya, Várfölde, Zajk.

Pályázat formai követelményei:

A Pályaművek bármilyen tetszőleges szabadkézi technikával készülhetnek: ceruzarajz, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztellkréta, festmény (akvarell, tempera, vízfesték, olajfesték stb.), rézkarc. A Pályamű mérete A4-es méretű legyen.

Egyéb pályázati feltételek: Együttműködő partnerek
 • A pályázó átadja rajzának felhasználási jogát a Szervezőnek. A beküldött pályaművek arra vonatkozó külön kérés hiányában nem kerülnek visszaküldésre.
 • A legszebb pályaművek kiállításra kerülnek.
 • A pályázó kizárólag saját eredeti alkotásával pályázhat, amely más pályázaton korábban nem vett részt.
 • A pályázó a jelen pályázatra maximum 2 pályaművel pályázhat.
 • A pályázó a pályaművének beküldésével elfogadja, hogy a zsűri pártatlanságában megbízik, döntését elfogadja. A zsűri döntése megfellebbezhetetlen.
 • Amennyiben a beküldött Pályamű obszcén, kirekesztő, agresszív jellegű, vagy a fennálló jogszabályok szerint személyiségi jogokat sért, az a Pályázatból történő azonnali kizárást vonja maga után.
 • A Pályázat beküldésével a Pályázó törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban, illetve jelen felhívás Adatvédelem pontjában leírtak szerint adatait az abban meghatározott adatkezelők, a meghatározott módon kezeljék és a megadott határidőn belül a Pályázattal kapcsolatos értesítések céljából és a Projekt igazolására felhasználják. A Pályázó törvényes képviselője hozzájárul, hogy Pályázó szellemi termékét a projekt során nyilvánosságra hozzák.
 • A Pályázat beküldésével a Pályázó törvényes képviselője elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban, illetve jelen felhívás Adatvédelem pontjában foglaltakat, amellyel egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy helyezés esetében a Pályázó neve, korcsoportja, intézménye illetve a település megnevezésre kerül és a Pályázóról a díj átadásához kapcsolódóan kép-, hang- és filmfelvétel készülhet.
Pályázat menete Pályázók részére

A pályaműveket személyesen, vagy postai úton a Pályázó oktatási intézményében kell leadni, ahonnan az intézmény kijelölt pedagógusai juttatják el postai úton azokat a pályaművek beérkezési határideje után, összegyűjtve és anonimizálva a zsűri részére.

A pályaműveket a Pályázók (törvényes képviselői) kizárólag az intézményi Pedagógusoknak juttathatják el, a zsűri a közvetlenül hozzájuk érkezett pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja.

Pályázatok összegyűjtése és zsűri részére történő eljuttatása – az intézményi Pedagógusok feladatai

A pályázatokat minden esetben a pályázó óvodájához/iskolájához tartozó pedagógus juttatja el a megadott címre, a következő adatok feltüntetésével:
- a pályázó korcsoportja
- a pályázó életkora
- a pályamunka címe
- a pályázó tanintézménye (óvoda vagy iskola) neve, címe, telefonszáma
- a pályázót képviselő óvodai vagy általános iskolai pedagógus e-mail címe és telefonszáma

A rajz semmi esetre se tartalmazza a pályázó gyermek nevét és elérhetőségeit!

A pályamunkák leadhatók postai úton a következő címre:
EFOP Iroda, Bázakerettye Község Önkormányzata
8887 Bázakerettye, Fő út 4.
A borítékra kérjük, írják rá: „Mura Zölde rajzpályázat”.

A pályaművek elkészítése során tekintettel kell lenni a szerzői jogi szabályozásra, valamint az adatvédelmi szabályokra is (további információk: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról) valamint ún. általános adatvédelmi rendeletre (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről). A Pályamunkák készítése során a pedagógus felelőssége, hogy kiemelt figyelmet fordítson a szerzői jogokra.

A Pályázat beküldésével a Pályázót képviselő óvodai/iskolai pedagógus elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, amellyel egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy helyezés esetén szükség lesz a Pályázó gyermek nevének, korcsoportjának, intézményének illetve a település nevének megadására az eredmény kihirdetése érdekében.

A pályamunkák értékelése

A beérkezett pályaműveket erre a feladatra kijelölt szakmai zsűri értékeli. A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben egy-egy helyezést ne ítéljen oda, vagy megosztott díjazásban részesítsen Pályázókat. Amennyiben a szükséges adatok közül bármely adat hiányos, a Pályamunka értékelésére nem kerül sor. A Szervező nem vállal felelősséget a tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, tehát a Pályázó gyermek adatai, valamint az elérhetőségek valódiságáért a felelősség a Pályázót képviselő óvodai/iskolai pedagógust terheli. Amennyiben a beküldött pályamunka tartalma nem kapcsolódik a pályázat témájához, a pályamunka nem kerül értékelésre. Amennyiben a beküldött Pályamű obszcén, kirekesztő, agresszív jellegű, vagy a fennálló jogszabályok szerint személyiségi jogokat sért, az a Pályázatból történő azonnali kizárást vonja maga után.

Közönségszavazás

Valamennyi beérkező, érvényes Pályaművet a Szervező közönségszavazásra bocsát. A közönségszavazásra bocsátott Pályaművek az Otthonunk Murafölde Facebook oldalon (facebook.com/murahuman) lesznek megtekinthetők; a szavazásra a Facebook oldalon like-ok leadásával lesz lehetőség 2021. június 04. – 2021. június 08. 13 óra között. A közönségszavazás során a szavazatok száma befolyásolja az eredményt. Minden kategóriában a legtöbb szavazattal rendelkező rajz nyeri el a közönségszavazatot.

Tájékoztatjuk, hogy jelen Pályázat nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a közönségszavazásból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Pályázat lebonyolításáért kizárólag a Szervező felelős.

Kik szavazhatnak?
A Szervező által megvalósított szavazáson szavazatot adhat le minden magyar állampolgár, aki regisztrált Facebook felhasználó.

Érvényesség, technikai feltételek
Érvényesnek kizárólag a szavazás feltételeinek megfelelő, és a szavazási időszak alatt beérkezett, megerősített szavazatokat tekintjük. Az ezen időszakon kívül érkező szavazatokat érvénytelennek tekintjük. Egy Szavazó több különböző pályaműre is szavazhat, de ugyanarra a pályaműre, csak egyszer. A szavazási feltételek elfogadásával a Szavazó tudomásul veszi, hogy az alkalmazott szoftver működése, adatátviteli sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásoló, a Szervezőn kívülálló tényezőkért, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hibák, a számítógépes eszközök teljesítménye, adatátviteli sebesség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása, a Szervező nem vállal felelősséget. Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, mikor azért nem érkezik meg (időben) a szavazat, mert:
a szolgáltatás rajta kívül álló okból nem használható,
a Szervező rajta kívül álló okból nem tudja fogadni a szavazatokat.

Díjazás

Korcsoportonként 3-3 Pályamű kerül díjazásra a zsűri döntése alapján, illetve egy közönségdíjas pályázat, a like szavazás eredménye alapján. Minden kategóriában az első három helyezett és a közönségszavazat nyertese ajándékcsomagot nyer, azaz összesen 12 ajándékcsomag kerül odaítélésre. Az eredményhirdetés pontos időpontjáról később tájékoztatjuk a nyertes pályázókat.

Pályázati határidők

Pályaművek beérkezési határideje az intézményi pedagógusokhoz: 2021. május 31. 13 óra
Pályaművek eljuttatásának határideje a szakmai zsűrihez: 2021. június 2. 16 óra
Közönségszavazás időtartama: 2021. június 04. – 2021. június 08. 13 óra között
Szakmai zsűri bírálatának időtartama: 2021. június 04. – 2021. június 08. 13 óra között

Pályázati nyilvánosság

A díjazott pályaműveket Szervező a projekt kiadványaiban, kommunikációs felületein, és a projekt nyilvános online oldalain szerepeltetheti, a díjazott Pályázók nevének, korcsoportjának a települések és az intézmények megnevezésével.

Szervező továbbá az összes Pályaművet (digitális formában) közzéteszi a projekt nyilvános online oldalain, a pályázat címével, korcsoport és intézmény megnevezésével:

Facebook: Otthonunk Murafölde oldalon, facebook.com/murahuman

Weboldal: www.murahuman.hu/

Szervező az eredeti Pályaműveket a Projekt időtartama alatt, de legfeljebb a Projekt zárásáig, 2022.04.30-ig köteles megőrizni. A Projekt lezárását követően külön kérés hiányában a pályamunkák megsemmisítésre kerülnek.

Adatvédelem

A Pályázattal kapcsolatos adatkezelés célja: a Pályázat megszervezése, lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a Pályázatról szóló tájékoztatás közreadása.

 • A Pályázót képviselő óvodai/általános iskolai pedagógus a Pályázaton való részvétellel feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, munkahelyének nevét, foglalkozását és betöltött munkakörét, e-mail címét és a telefonszámát a Pályázó nyertessége esetén a nyertessel való kommunikáláshoz, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez, a Szervező és a Pályázat lebonyolításában közreműködő személyek a Pályázat lebonyolítása céljából a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
 • tudomásul veszi, hogy Szervező a Pályázó adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.
 • A Pályázó törvényes képviselőjén keresztül, a Pályázaton való részvétellel elfogadja jelen rendelkezéseket és tudomásul veszi, hogy önkéntes adatszolgáltatása alapján a Pályázaton való részvételhez szükséges személyes adatai (azonosítási és kapcsolattartási adatok: név, óvoda/iskola neve, életkor; Pályázó nyeremény átadásakor készített képmása) kezelése a Pályázaton való részvétellel kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az Adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb a Projekt fenntartási időszak végéig,
 • tudomásul veszi, hogy Szervező a Pályázó adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.
 • A közönségszavazáson részt vevő szavazók (lájkolók) feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Adatkezelő a közösségi oldalon megadott, a statisztikai összesítéshez minimálisan szükséges személyes adataikat a Pályázati aktivitás adminisztratív rögzítésére, statisztikai összesítésre, a Pályázat eredményeinek igazolására, az összesítések dokumentációjának ellenőrzések során való bemutatására használja fel a Projekt időtartama alatt. A személyes adatokat Adatkezelő a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel, a Projekt lezárását követően (2022.04.30) a lista megsemmisítésre kerül. Az érintett adatok köre a közösségi oldal szisztémája szerint: a szavazók közösségi oldalon használt neve, felhasználóneve, képmása.

A Szervező, mint Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelés célja

Érintettek

Személyes adatok köre

Pályázati regisztráció rögzítése, Pályázat lebonyolítása után eredményhirdetéssel és nyeremény átadásával kapcsolatos kapcsolattartás

Óvodák, iskolák Pályázatban érintett pedagógusai

azonosítási és kapcsolattartási adatok (név, munkahely neve, telefon, e-mail cím)

foglalkozás és betöltött munkakör

Pályázat eredményhirdetése után:

Nyeremény átadásával kapcsolatos eseményen kép-, hang- és filmfelvétel készítése,

nyertes Pályázó pályaművének közzététele a nyertes azonosításával.

Projektdokumentáció érdekében nyertes Pályázók névsora

Két kategóriában nyertes Pályázók (törvényes képviselőiken keresztül)

azonosítási és kapcsolattartási adatok (név, óvoda/iskola neve, korcsoport, település)

Pályázó nyeremény átadásakor készített képmása

Projektdokumentáció érdekében statisztikai összesítés készítése

Közösségi oldalak látogatói, Szavazók

Közösségi oldalak szisztémája szerint:

érintett közösségi oldalon használt, látogatói számára publikus neve/felhasználóneve, képmása.


Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint, a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Pályázót képviselő óvodai/iskolai pedagógus a Pályázaton történő részvétellel tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vizsgálja, hogy a Pályázat során megadott személyes adatait (pl.: e-mail cím) jogszerűen, illetve a saját adatait feltüntetve adta-e meg.

A Pályázó törvényes képviselőjén leresztül, illetve a Pályázót képviselő óvodai/iskolai pedagógus tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásáról a Szervező, illetve megbízottja az érintettek személyiségi jogainak tiszteletben tartásával kép-, hang- és filmfelvételt készíthet.

A Pályázót képviselő óvodai/általános iskolai pedagógus vállalja, hogy amennyiben valamely gyermek törvényes képviselője jelzi, hogy nem kíván a képmás- és hangfelvételhez hozzájárulni, úgy egyrészt ezen tényről a Szervezőt haladéktalanul értesíti, másrészt gondoskodik arról, hogy az érintett gyermek a felvételkészítés ideje alatt társaitól legyen elkülönítve.

Amennyiben a Pályázót képviselő óvodai/általános iskolai pedagógus adatai törlését, vagy módosítását kéri, úgy erre irányuló kérelmét a mura1konzorcium@gmail.com e-mail címére küldheti el. Ugyancsak ezen címre juttathatják el a képmás- és hangfelvételi felhasználási engedély visszavonására vonatkozó nyilatkozatot, ezzel kapcsolatosan a Szervező rögzíti, hogy a csak a jövőbeni felhasználási módok esetében tud eleget tenni a kérésnek, a már nyilvánosságra hozott, illetve nyomdába küldött állományok esetén erre nincs lehetőség.

A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: http://murahuman.hu/cms/doc/adatvedelmi_tajekoztato2021.pdf Az érintettek a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu és a 1055 Budapest Falk Miksa u. 9.-11.) illetve bírósághoz fordulhatnak.

A Pályázattal kapcsolatos egyéb rendelkezések:

A Részvételi Szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. A jelen szabályzat megváltozásáról a Szervező a Pályázókat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja.

További információk

mura1konzorcium@gmail.com

+3630/353-83-12