Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás

Bemutatkozás

A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Dél-zalai Murahíd Térségi Területfejlesztési Társulás néven, 20 település részvételével, 1993-ban alakult. Az általános célkitűzések a következők voltak:

 • a térség gazdasági–társadalmi helyzetének feltárása, a lehetőségek számbavétele
 • a kistérségi településközi közös érdekek megfogalmazása, képviselete
 • a térség infrastruktúráinak közös fejlesztése, a lakossági ellátás segítése – a térség lakossága életminőségének és lakosságmegtartó képességének javítása
 • térségfejlesztési stratégiai terv készítése
 • foglalkoztatási problémák kezelése, a gazdaság fejlesztésének segítése
 • együttműködési lehetőségek feltárása, kihasználása
 • idegenforgalom fejlesztések – a természeti értékekre, azok megóvására alapozott gazdaságfejlesztés, a táj ökológiai potenciáljának megfelelő termelési struktúra kialakításának elősegítése
 • a környezeti és természeti értékek védelme, megőrzése
 • a térség szellemi erőforrásainak fejlesztése, az adottságokra és a lehetőségekre épülő képzési rendszerek és közösségi formák kialakítása

Jelenleg a társulás főbb feladatai a következők:

 • egészségügyi ellátás szervezése (orvosi ügyelet)
 • belső ellenőrzés biztosítása
 • területfejlesztés
 • helyi közlekedés, helyi közút fenntartása, fejlesztése
 • közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése

A társulás települései

2019-ben a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulást 27, Letenye járáshoz tartozó dél-zalai település alkotja.

Letenye, Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Borsfa, Bucsuta, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Kiscsehi, Kistolmács, Lasztonya, Lispeszentadorján, Maróc, Molnári, Murarátka, Muraszemenye, Oltárc Petrivente, Pusztamagyaród, Semjénháza, Szentliszló Szentmargitfalva, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Valkonya, Várfölde, Zajk

A társulás településeinek összesített lakosságszáma

A társulás lakosságszáma 2017. december 31-én 15 318 fő volt

Oktatási intézmények

 • Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola
 • Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskolája
 • Becsehelyi Általános Iskola
 • Muraszemenyei Általános Iskola
 • Borsfai Fekete István Általános Iskola
 • Becsehelyi Harmatcsepp Óvoda
 • Borsfai Kisvuk Óvoda
 • Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda
 • Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha
 • Muraszemenyei Napköziotthonos Óvoda

Szociális intézmények, szolgáltatások

 • Bázakerettyei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Bucsutai Gondozási Központ
 • sörnyeföld Muraszemenye Községek Szociális Alapszolgáltatási Társulása
 • Lovászi Gondozási Központ
 • Bánokszentgyörgyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Becsehelyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ
 • Kolping Alapszolgáltatási Központ

Művelődési intézmények

 • Becsehely Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Községi és Iskolai Könyvtár Borsfa Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Bánokszentgyörgy Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Cseh Ervinné könyvtáros
 • Bázakerettye Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Bázakerettye Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Csörnyeföld Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Kerkaszentkirály Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Kiscsehi Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Kistolmács Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Lasztonya Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Teleház, E-Magyarország Pont
 • Lispeszentadorján Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Maróc Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Murarátka Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Muraszemenye Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Oltárc Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Pusztamagyaród Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Szentliszló Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Szentmargitfalva Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Várfölde Könyvtári Információs és Közösségi Hely
 • Zajk Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Közigazgatási intézmények

 • Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal
 • Polgármesteri Hivatal Lasztonya
 • Polgármesteri Hivatal Maróc
 • Polgármesteri Hivatal Kiscsehi
 • Polgármesteri Hivatal Lispeszentadorján
 • Polgármesteri Hivatal Szentmargitfalva
 • Polgármesteri Hivatal Muraszemenye
 • Polgármesteri Hivatal Csörnyeföld
 • Polgármesteri Hivatal Kerkaszentkirály
 • Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Polgármesteri Hivatal Borsfa
 • Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Polgármesteri Hivatal Bucsuta
 • Polgármesteri Hivatal Oltárc
 • Polgármesteri Hivatal Várfölde
 • Polgármesteri Hivatal Pusztamagyaród
 • Polgármesteri Hivatal Szentliszló
 • Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
 • Polgármesteri Hivatal Kistolmács
 • Polgármesteri Hivatal Murarátka
 • Polgármesteri Hivatal Zajk

A projektben vállalt feladatok

A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás számára a projekt 152 592 000 Ft támogatást biztosít.

8 fő önkormányzati szociális munkatárs komplex képzése: problémamegoldás, kommunikáció, időgazdálkodás, menedzsment témában.

5 fő védőnő továbbképzése.

7 fő humán közszolgáltatásban dolgozó munkatárs szakmai kompetencia-fejlesztése, képzése.

Tanulói ismeretek fejlesztése az egészségtudatosság témakörében (orvosi körzetenként 4 alkalommal, 4 körzetben) – Pusztamagyaródon, Borsfán, Becsehelyen, Muraszemenyén.

Életpálya építés, pályaorientációs foglalkozás, továbbtanulásra történő ösztönzés az általános iskola felső tagozatosai számára (iskolánként évente 1 alkalommal, összesen 4 iskolában - Pusztamagyaródon, Borsfán, Becsehelyen, Muraszemenyén).

Egyéni fejlesztéshez kapcsolódó tematikus (mozgásos játékok, zeneovi, logopédia, egészségügyi) foglalkozások szervezése a projektterület hét óvodájában. Óvónőnként havi két foglalkozás, évi 10 hónapon át.

A célcsoport számára nappali táborok megtartása zenei, néptánc, illetve ökológiai témában. 5 napos turnusokban 3 éven keresztül 3 tábor - Bánokszentgyörgyön, Becsehelyen, Borsfán, Muraszemenyén (összesen 28 tábor).

Hétvégi és szünidei tematikus programok megvalósítása a szülők bevonásával. Ezek célja és témája a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az öko-tudatosság fejlesztése. A helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése. Településenként évente egy program, programsorozat.

A településeken megvalósuló szabadidős tevékenységekhez (fejlesztő programokhoz, fenntartható fejlődésre, a megfelelő pénzügyi magatartásra nevelő, hétvégi és szünidei tematikus programokhoz), illetve a digitális kompetenciák fejlesztéséhez szükséges kisértékű eszközök beszerzése.