Mérföldkövek

Első mérföldkő – 2018. november 30.

A projekt megvalósításának kezdete 2018. február 1-je, ekkor indult a menedzsment működése. Megkezdődött a Tehetség Ösztöndíjprogram előkészítése, melynek eredményeként 2018. szeptember 7-én 38 általános iskolai tanuló kapott támogatást. A tavasz folyamán a közbeszerzések, beszerzések előkészítése kezdődött. A nyelvoktatás iránt érdeklődő tanulók felmérése nyárra lezajlott (15 fő), csakúgy, mint az OKJ-s kulturális rendezvényszervező tanfolyamra történő jelentkezés (27 fő). Május végén megérkeztek a településekre a digitális kompetencia fejlesztéséhez szükséges tabletek (46 db eszköz 2,8 m Ft értékben). Júniusban 34 település jutott sporteszközökhöz - ezek összértéke 18 m Ft. A partnereknél (Letenyén, Tótszerdahelyen, Tormaföldén, Tornyiszentmiklósban, Szécsiszigeten, Bázakerettyén, Pusztaszentlászlón és Tófejen) a nyár és az ősz folyamán voltak közösségi tematikus programok. Bázakerettyén két héten át ökotáborban vettek részt a hátrányos helyzetű tanulók. A Dél-Zala Murahíd Társulás területén szintén a nyári-őszi időszakban zajlottak ökotudatossággal, egészségtudatossággal és pénzügytudatossággal kapcsolatos események. A Muramenti Társulás érintett falvaiban is voltak fesztiválok, táborok. Késő ősztől az iskolákban pályaorientációs napokat tartunk, és megkezdődött a tanulói ismeretek fejlesztése egészségtudatosság témakörben. Októbertől az óvodákban egyéni fejlesztő foglalkozások indultak óvodapedagógusi irányítással. A pályázattal kapcsolatos szakértői feladatok megvalósítása megfelelően halad. Bázakerettyén 2018. november 16-án szakmai napon vettek részt a projektterület humán szakemberei. A megkezdett tevékenységek nagy része átnyúlik a következő beszámolási időszakra. Az első mérföldkőig tervezett műszaki-szakmai eredmények megvalósultak. A monitoring mutatók egy kivételével teljesültek. A projekt pénzügyi előrehaladása arányos a tervezett ütemezéssel.

Második mérföldkő – 2018. december 31.

A partnerek közül a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás településein az első mérföldkő óta eltelt időben tematikus hétvégi programok valósultak meg. Muraszemenyén, Kistolmácson, Zajkon, Kiscsehiben, Lispeszentadorjánban, Borsfán, Becsehelyen, Oltárcon, Pusztamagyaródon, Kerkaszentkirályon, Szentmargitfalván, Murarátkán, Marócban, Lasztonyán, Bánokszentgyörgyön és Csörnyeföldön többnyire az adventi-karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva szerveződtek események. A jelenléti ívek alapján ezekbe összesen 890 főt sikerült bevonni. A projektterület mind a 10 általános iskolájában lezajlottak a pályaorientációs foglalkozások, melyeken 155 tanuló vett részt. E foglakozások a következő projektpartnereket érintették: Bázakerettye, Letenye, Pusztaszentlászló, Tófej, Tótszerdahely, Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás, Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás. A „Tanulói ismeretek fejlesztése egészségtudatosság témakörben” című előadássorozat is elkezdődött: nyolc helyszínen kilenc foglalkozással, 110 résztvevővel. Együttműködő projektpartnerek: Bázakerettye, Letenye, Tótszerdahely, Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Tárulás, Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás. Folytatódtak az októberben elkezdett (óvodapedagógusi irányítással zajló) egyéni fejlesztő foglalkozások az óvodákban. A pályázattal kapcsolatos szakértői feladatok megvalósítása továbbra is megfelelően halad: a szakember adatbázis kialakítására az előkészületek megtörténtek. Elkezdődött az előkészítési munka a humán szolgáltatók közötti együttműködési/partnerségi nyilatkozatok megkötése kapcsán is. A második mérföldkőig tervezett műszaki-szakmai eredmények megvalósultak. A monitoring mutatók egy kivételével teljesültek.

Harmadik mérföldkő – 2019. december 21.

A harmadik mérföldkő, 2019.01.01-12.31-ig terjedő időszakot öleli fel. Az év során minden konzorciumi partnernél lezajlottak a tervezett tevékenységek, szünidei, szabadidős programok, egyéni óvodai fejlesztések, és egészségtudatossággal kapcsolatos rendezvények. Az időszakban nyári tábor került lebonyolításra, ahol 272 fő gyermek vett részt. melyek jelentős része vagy a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez, vagy a fenntartható fejlődés témaköréhez kapcsolódtak. Hasonló módon valósult meg több mint 30 szünidei, szabadidős rendezvény, ahol a gyerekek, tanulók mellett a szülők is aktívan vettek részt. 40 fő részvételével lebonyolításra került egy OKJ-s Kulturális rendezvényszervező tanfolyam, ahol 38 fő tett sikeres vizsgát.

A Humán Szakmai Nap 2019. novemberében ismételten megszervezésre került, amelynek házigazdája Tótszerdahely település volt.

Tavasszal kommunikáció, problémamegoldás, időgazdálkodás, Szakmai kompetenciafejlesztő és Érzékenyítő tréningeket szerveztünk a humán közszolgáltatásban dolgozók számára, 61 fő részvételével.

Folytatódott a sikeres Tehetség Ösztöndíj Program, melynek keretében 43 általános iskolai diák részesült a 2019/2020-as tanév során támogatásban. Az óvodai fejlesztő tréningeken sok óvodás kapott egyéni fejlesztést a hozzáértő óvodapedagógusoknak köszönhetően.

Pályaorientációs foglalkozásokkal segítettük az általános iskolák 6-7-8. osztályos tanulóit a személyre szabott továbbtanulási döntés meghozatalában. Kulcskompetenciaként került fejlesztésre a tanulók egészségtudatossága, több helyszínen és alkalommal.