Képzések, tréningek

Webes tartalom előállító és felületkezelő 2022

Betelt Webes tartalom előállító és felületkezelő

Betelt Síkvízi túravezető

További információ, jelentkezési lap:

http://murahuman.hu/hir/ingyenes-kepzesek-sikvizi-turavezeto

Betelt Kerékpáros túravezető

További információ, jelentkezési lap:

http://murahuman.hu/hir/ingyenes-kepzes-kerekparos-turavezeto

Betelt Bakancsos túravezető

További információ, jelentkezési lap:

http://murahuman.hu/hir/ingyenes-kepzes-bakancsos-turavezeto

Betelt Szabadidős animátor-gyermekprogram szervező

Betelt Az EFOP 3.9.2-16-2017-00050 Human Kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében elnevezésű projekt keretében, angol és vagy német alapfokú ingyenes felnőtt nyelvi képzéseket indítunk!

  Modulok
 • Csoportonként minimum 15 fő jelentkezését várjuk. A jelentkezők létszámától függően egy vagy több csoportban indulnak a nyelvi képzések.
 • A tanfolyam heti két alkalommal, 3*60 perces blokkokban fog megvalósulni.
 • Hétköznapokon munka utáni órákban (du 16 és 20 között - résztvevők tanárral egyeztetve).
 • Részvételi szándékát: 2020.02.13 (12 óráig) jelezze

A tanfolyamot sikeresen elvégzők tanúsítványt fognak kapni.

  Helyszín
 • Bázakerettye
 • Borsfa
 • Tornyiszentmiklós
 • Letenye

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 azonosítószámú, Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében című projekt keretében az alábbi OKJ-s és akkreditált képzéseket tervezzük indítani

Betelt Kulturális rendezvényszervező OKJ-s képzés 18+22 fő számára

A képzés szakmai megvalósításért Bázakerettye Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető felel. A képzés finanszírozása a projektpartnerek megbízása alapján a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás feladata.

A képzés bemutatása:

Kulturális rendezvényszervező (távoktatás) (OKJ 51 345 01) – 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet szerint
A kulturális rendezvényszervező képzés célja olyan, az önkormányzati közművelődési intézményeknél, művelődési civil szervezeteknél, illetve kulturális vállalkozások terültén dolgozni kívánó szakemberek képzése, akik szakszerűen és színvonalasan tudnak közreműködni a kulturális szervezőmunka területén.
A képzés célcsoportja a kulturális munka területén elhelyezkedni kívánó, képesítéssel nem rendelkező potenciális munkavállalók.
A képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az érettségi bizonyítvány megléte.
A képzés során megszerezhető kompetenciák: művelődési szolgáltatások, rendezvények szervezésére; tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására; amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű segítésére; a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére való képesség és ismeret.

  Modulok
 • 10656-12 Helyi társadalom- és kultúraismeret
 • Kulturális rendezvények szervezése

A képzés zárása valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzés tanúsítása OKJ bizonyítvánnyal történik.
Képzési idő: 240 óra (elmélet: 96 óra, gyakorlat: 144 óra), ebből 80 kontakt óra. A képzés időtartama 4 hónap, egyéni időbeosztással, illetve heti egy délutáni személyes találkozással. A 2019. májusában induló intenzív tanfolyam két hónap alatt lezajlik. Az intenzív képzés ütemezése letölthető honlapunkról.

Kulturális rendezvényszervező tanfolyam ütemezése 2019. május

Letöltés

Alább felsorolt akkreditált képzéseink 2019 nyarán-őszén indulnak. Terveink szerint a tanfolyamokból évente (2019-2020-2021) indítunk csoportokat.

 • gyalogos túravezető
 • kerékpáros túravezető
 • síkvízi túravezető
 • webes tartalomelőállító és felületkezelő
 • szabadidős animátor – gyermekprogramszervező
 • biogazdálkodási ismeretek
 • felnőtt nyelvtanfolyam (angol, német)
 • gyermek nyelvtanfolyam (angol, német)
 • erőszakmentes kommunikáció és konfliktuskezelés

E tanfolyamok részletes bemutatása hamarosan olvasható lesz honlapunkon.

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 azonosítószámú, Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében című projekt keretében az alábbi tematikájú tréningeket szerveztük

Betelt Humán közszolgáltatásban dolgozók kompetenciafejlesztése

Csak pozitívan! – mert mindenki egy Unicum.
A pozitív énkép kialakítása, önismereti és csoportos tréninggyakorlatok, valamint motiváció és a siker elérésére való képességbe vetett hit, az önbizalom növelése vagy megteremtése. Személyközi kompetenciák fejlesztése és a tanulás tanulása.

Nyelvében él a nemzet?
Az anyanyelvi és a kulturális kommunikáció eszköztára. Elmélet és gyakorlat.
Kommunikációs helyzetgyakorlatok bemutatása és gyakorlása.
Kommunikációs és kulturális kompetenciák fejlesztése.

Egyenlő pályák – egyenlő esélyek?
Törvény az egyenlő bánásmódról és egyenlő esélyek a mindennapokban. Gyakorlatok és tesztek a napi esélyegyenlőtlenségekről.
Állampolgári kompetenciák fejlesztése.

Betelt Szociális területen dolgozó munkatársak részére kommunikáció, problémamegoldás, időgazdálkodás

Néma gyereknek az anyja se látja a fától az erdőt.
A kommunikáció eszköztára. Verbális és nonverbális kommunikáció a mindennapokban. Jelek, tárgyak, képek, viselkedés, ruházat: a metakommunikáció eszközei. Vezetői- és tömegkommunikációs helyzetgyakorlatok bemutatása és gyakorlása.

Van probléma? – ha nincs, csinálunk!
Problémák keresése, azonosítása a napi munkavégzés során. Konfliktushelyzetek teremtése, megoldása és a konfliktushelyzet pozitívvá formálása. Zéró összegű és win-win helyzetű játékok. Önismereti és csoportos tréninggyakorlatok, valamint motiváció és a siker elérésére való képességbe vetett hit, az önbizalom növelése vagy megteremtése.

Az idő pénz – viszont a pénz nem boldogít, vagy hogy is van ez?
Időgazdálkodási gyakorlatok elsajátítása, az időrabló felismerése és kizárása. A tervezés eszközei, időgazdálkodás. Az egyszeri hivatalnok esete az aktakupaccal…

Betelt Érzékenyítő tréning a humán közszolgáltatásban, elsősorban a szociális ágazatban dolgozók számára

  A hátrányos megkülönböztetés kiemelt esetei. Esetek és gyakorlatok
 • Apa mosdik, anya főz.
  • férfiak és nők esélyegyenlősége,
  • a láthatatlan munka,
  • fogyatékosság, egészségi állapot
  • családi állapot, anyaság (terhesség), vagy apaság
 • Előítélet és/vagy sztereotípia. Létező sztereotípiák és azok feloldása.
  Minden gyerek nyitott és érdeklődő, minden felnőtt gyanakvó és bezárkózó. Ezt teszi a nevelés?
 • Gyermekjogok a világban és Magyarországon.
 • A gyermekek testi és lelki bántalmazása.
 • Az internetes zaklatás és bántalmazás.
  A diszkrimináció szélsőséges megnyilvánulásai és azok lehetséges kezelése
 • Antiszemitizmus
 • Homofóbia
 • Idegengyűlölet (xenofóbia)
 • Családon belüli erőszak
 • Rasszizmus