Tornyiszentmiklós

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata

A település összesített lakosságszáma

539 fő (2018. január 1-jén a lakónépesség)

Földrajzi elhelyezkedés

Zala megye délnyugati sarkában a horvát és szlovén határon, Lentitől 15 km-re fekszik Tornyiszentmiklós. A településen közúti határátkelő működik.

Oktatási intézmények

A tornyiszentmiklósi a gyermekek Lovászi településre járnak óvodába és iskolába.

Szociális intézmények, szolgáltatások

  • Napsugár Család- és Gyermekjóléti Központ
  • Falugondnoki szolgálat

Egészségügyi intézmények, szolgáltatások

  • háziorvos
  • fogorvos
  • Védőnői szolgálat, tanácsadás

Művelődési intézmények

  • Művelődési Ház és Könyvtár, Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Közigazgatási intézmények

  • Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal
  • Polgármesteri Hivatal Tornyiszentmiklós

A projektben vállalt feladatok

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának a projektben 6 380 000 Ft támogatás biztosított.

A célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése (ezek a településen megvalósuló szabadidős és fejlesztő tevékenységekhez; a fenntartható fejlődésre és a megfelelő pénzügyi magatartásra nevelő, hétvégi és szünidei tematikus programokhoz; illetve a digitális kompetenciák növeléséhez szükséges kisértékű eszközök).

Hétvégi és szünidei tematikus programok megvalósítása a szülők bevonásával, melyek célja és témája a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az öko-tudatosság fejlesztése. A helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése. Évente egy rendezvény, rendezvénysorozat.

Tanulói ismeretek fejlesztése az egészségtudatosság témakörében (orvosi körzetenként összesen négy alkalommal).

1 fő védőnő továbbképzése.