Tótszerdahely

Tótszerdahely Község Önkormányzata

A település összesített lakosságszáma

1038 fő (2018. január 1-jén a lakónépesség)

Földrajzi elhelyezkedés

Tótszerdahely a Zalai-dombság lankás területein fekszik, Nagykanizsától délnyugatra, közvetlenül a horvát határ mentén a Mura folyó mellett.

Oktatási intézmények

  • Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola
  • Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha

Szociális intézmények, szolgáltatások

  • Tótszerdahely Községi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
  • A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatait a Bucsutai Gondozási Központ közreműködésével biztosítja a település a lakói számára.

Egészségügyi intézmények, szolgáltatások

  • Napi orvosi rendelés
  • Sürgősségi orvosi ügyelet
  • Heti három alkalommal van fogorvosi rendelés

Művelődési intézmények

  • Tótszerdahely Könyvtár, Könyvtári Információs és Közösségi Hely
  • Stipan Blazetin Horvát Nemzetiségi Művelődési Intézet

Közigazgatási intézmények

Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal

A projektben vállalt feladatok

Tótszerdahely Község Önkormányzatának a projektben 15 610 000 Ft támogatás biztosított.

A célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése (ezek a településen megvalósuló szabadidős és fejlesztő tevékenységekhez; a fenntartható fejlődésre és a megfelelő pénzügyi magatartásra nevelő, hétvégi és szünidei tematikus programokhoz; illetve a digitális kompetenciák növeléséhez szükséges kisértékű eszközök).

A célcsoport számára nappali táborok tartása (zenei, néptánc és ökológiai témákban), 5 napos turnusokban, tótszerdahelyi helyszínen. 3 éven keresztül 3-3 tábor, összesen 9 tábor.

Hétvégi és szünidei tematikus programok megvalósítása a szülők bevonásával, melyek célja és témája a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az öko-tudatosság fejlesztése. A helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése. Évente egy rendezvény, rendezvénysorozat.

Tanulói ismeretek fejlesztése az egészségtudatosság témakörében (orvosi körzetenként összesen négy alkalommal).

Életpálya építés, pályaorientációs foglalkozás, továbbtanulásra történő ösztönzés az általános iskola felső tagozatosai számára (évente egy alkalommal, összesen négyszer).

Szakmai tanulmányút szervezése 30 fő részvételével. Tapasztalatszerzés Dél-Baranyában, jó gyakorlatok megismerésének támogatása a hátrányos helyzetű csoportok szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében (2 nap, 1 éjszaka ellátással, szakmai programmal).

Iskolán kívüli nyelvoktatás hátrányos helyzetű tanulók részére (angol vagy német).