Tormafölde

Tormafölde Község Önkormányzata

A település összesített lakosságszáma

323 fő (2018. január 1-jén a lakónépesség)

Földrajzi elhelyezkedés

Tormafölde az Ős-Mura völgyében a Zalai dombság peremén helyezkedik el. Nyugaton a Kerka patak határolja.

Oktatási intézmények

Tormaföldéről a gyermekek Lovászi településre járnak óvodába és iskolába.

Szociális intézmények, szolgáltatások

  • Napsugár Család- és Gyermekjóléti Központ
  • Falugondnoki szolgálat

Egészségügyi intézmények, szolgáltatások

  • háziorvos
  • fogorvos
  • Védőnői szolgálat, tanácsadás

Művelődési intézmények

  • Tormafölde Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Közigazgatási intézmények

  • Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal
  • Polgármesteri Hivatal Tormafölde

A projektben vállalt feladatok

Tormafölde Község Önkormányzatának a projektben 5 700 000 Ft támogatás biztosított.

A célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése (ezek a településen megvalósuló szabadidős és fejlesztő tevékenységekhez; a fenntartható fejlődésre és a megfelelő pénzügyi magatartásra nevelő, hétvégi és szünidei tematikus programokhoz; illetve a digitális kompetenciák növeléséhez szükséges kisértékű eszközök).

Hétvégi és szünidei tematikus programok megvalósítása a szülők bevonásával, melyek célja és témája a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az öko-tudatosság fejlesztése. A helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése. Évente egy rendezvény, rendezvénysorozat.