Pusztaszentlászló

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata

A település összesített lakosságszáma

2018. január 1-jén 569 fő

Földrajzi elhelyezkedés

Pusztaszentlászló Zala megyében, a Zalai–dombság területén, Zalaegerszegtől 25 km-re délre, a Válicka völgyében fekszik.

Oktatási intézmények

  • Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde

Szociális intézmények, szolgáltatások

  • Támasz Alapszolgáltatási Intézmény
  • Időskorúak Nappali Intézménye

Egészségügyi intézmények, szolgáltatások

  • Háziorvosi ellátás helyben 3 napon érhető el, összesen 6 órás időtartamban.

Művelődési intézmények

  • Könyvtári Információs és Közösségi Hely, Kultúrház

Közigazgatási intézmények

  • Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszentlászlói Kirendeltsége

A projektben vállalt feladatok

Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának a projektben 12 956 000 Ft támogatás biztosított.

A célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése (ezek a településen megvalósuló szabadidős és fejlesztő tevékenységekhez; a fenntartható fejlődésre és a megfelelő pénzügyi magatartásra nevelő hétvégi és szünidei tematikus programokhoz, illetve a digitális kompetenciák növeléséhez szükséges kisértékű eszközök).

Hétvégi és szünidei tematikus programok megvalósítása a szülők bevonásával, melyek célja és témája a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az öko-tudatosság fejlesztése; továbbá a helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek szervezése. Évente egy program, vagy programsorozat.

A célcsoport számára nappali táborok szervezése (zenei, néptánc vagy öko témában) 5 napos turnusokban, 3 éven keresztül 3-3 tábor, összesen 9 tábor.

Az óvodában egyéni fejlesztéshez kapcsolódó tematikus (mozgásos játékok, zeneovi, logopédia, egészségügyi) foglalkozások megtartása, havi egy alkalommal, évente 10 hónapon keresztül.

Életpálya építés, pályaorientációs foglalkozás, továbbtanulásra történő ösztönzés az általános iskola felső tagozatosai számára évente egy alkalommal.